(Tiếng Việt) [_] ZZF-0830-2.5P BL - COREO VIỆT NAM