(Tiếng Việt) Cửa nhà mà để thế này gia đình giàu mấy cũng nhanh chóng lụi bại, ly tán - COREO VIỆT NAM